ราคาขาย 26,900 บาท

ราคาสมาชิก 23,900 บาท

คะแนน 5,000 พีวี

ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ วาซเซอร์

ราคาขาย 4,140 บาท

ราคาสมาชิก 3,450 บาท

คะแนน 725 พีวี

ไส้กรอง วาซเซอร์

ราคาขาย 75 บาท

ราคาสมาชิก 68 บาท

คะแนน 5 พีวี

แก้วน้้ำวาซเซอร์ (2ใบ/กล่อง)

ราคาขาย 165 บาท

ราคาสมาชิก 150 บาท

คะแนน 10 พีวี

กระบอกน้ำ วาซเซอร์

ราคาขาย 75 บาท

ราคาสมาชิก 60 บาท

คะแนน 4 พีวี

กระเป๋าใส่กระบอกน้ำ วาซเซอร์