รหัส 8141-TH ราคา 1,950 บาท

สั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Multi Pro 1 กระป๋อง ราคาสมาชิก 1,950 บาท คะแนน 500 พีวี เดือนละ 1 กระป๋อง อย่างต่อเนื่อง 11 เดือน รับฟรีทันที อีก 1 กระป๋อง ในเดือนที่ 11

เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
สั่งซื้อ มัลติ โปร 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง รับฟรีทันที อีก 1 กระป๋อง ในเดือนที่ 11

รหัส 8142-TH ราคา 1,950 บาท

สั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Multi Pro 1 กระป๋อง ราคาสมาชิก 1,950 บาท คะแนน 500 พีวี เดือนละ 1 กระป๋อง อย่างต่อเนื่อง 5 เดือน รับส่วนลดพิเศษ 50% เมื่อสั่งซื้อ 1 กระป๋อง ในเดือนที่ 6 ( ราคาสมาชิก 975 บาท คะแนน 250 พีวี )

เดือน 1 2 3 4 5 6
สั่งซื้อ มัลติ โปร 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง สั่งซื้อ 1 กระป๋อง ในเดือนที่ 6 ราคาพิเศษ ลด 50%

รหัส 8143-TH ราคา 3,900 บาท

สั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Multi Pro 2 กระป๋อง ราคาสมาชิก 3,900 บาท คะแนน 1,000 พีวี เดือนละ 2 กระป๋อง อย่างต่อเนื่อง 11 เดือน รับฟรีทันที อีก 3 กระป๋อง ในเดือนที่ 11

เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
สั่งซื้อ มัลติ โปร 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง รับฟรีทันที อีก 3 กระป๋อง ในเดือนที่ 11

รหัส 8144-TH ราคา 3,400 บาท

สั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Dermarine พรีเมี่ยมแพ็ค 1 แพ็ค ราคาสมาชิก 3,400 บาท คะแนน 1,000 พีวี เดือนละ 1 แพ็ค อย่างต่อเนื่อง 11 เดือน รับฟรีทันที อีก 1 แพ็ค ในเดือนที่ 11

เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
สั่งซื้อ เดอร์มารีน 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค รับฟรีทันที อีก 1 แพ็ค ในเดือนที่ 11

รหัส 8145-TH ราคา 3,400 บาท

สั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Dermarine พรีเมี่ยมแพ็ค 1 แพ็ค ราคาสมาชิก 3,400 บาท คะแนน 1,000 พีวี เดือนละ 1 แพ็ค อย่างต่อเนื่อง 5 เดือน รับส่วนลดพิเศษ 50% เมื่อสั่งซื้อ 1 แพ็ค ในเดือนที่ 6 ( ราคาสมาชิก 1,700 บาท คะแนน 500 พีวี )

เดือน 1 2 3 4 5 6
สั่งซื้อ เดอร์มารีน 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค สั่งซื้อ 1 แพ็ค ในเดือนที่ 6 ราคาพิเศษ ลด 50%

รหัส 8178-TH ราคา 1,950 บาท

สั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Multi Pro แบบซอง 1 กล่อง ราคาสมาชิก 1,950 บาท คะแนน 500 พีวี เดือนละ 1 กล่อง อย่างต่อเนื่อง 11 เดือน รับฟรีทันที อีก 1 กล่อง ในเดือนที่ 11

เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
สั่งซื้อ มัลติ โปร 1 กล่อง 1 กล่อง 1 กล่อง 1 กล่อง 1 กล่อง 1 กล่อง 1 กล่อง 1 กล่อง 1 กล่อง 1 กล่อง 1 กล่อง รับฟรีทันที อีก 1 กล่อง ในเดือนที่ 11

รหัส 8179-TH ราคา 1,950 บาท

สั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Multi Pro แบบซอง 1 กล่อง ราคาสมาชิก 1,950 บาท คะแนน 500 พีวี เดือนละ 1 กล่อง อย่างต่อเนื่อง 5 เดือน รับส่วนลดพิเศษ 50% เมื่อสั่งซื้อ 1 กล่อง ในเดือนที่ 6 ( ราคาสมาชิก 975 บาท คะแนน 250 พีวี )

เดือน 1 2 3 4 5 6
สั่งซื้อ มัลติ โปร 1 กล่อง 1 กล่อง 1 กล่อง 1 กล่อง 1 กล่อง สั่งซื้อ 1 กล่อง ในเดือนที่ 6 ราคาพิเศษลด 50%

รหัส 8180-TH ราคา 3,900 บาท

สั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Multi Pro แบบซอง 2 กล่อง ราคาสมาชิก 3,900 บาท คะแนน 1,000 พีวี เดือนละ 2 กล่อง อย่างต่อเนื่อง 11 เดือน รับฟรีทันที อีก 3 กล่อง ในเดือนที่ 11

เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
สั่งซื้อ มัลติ โปร 2 กล่อง 2 กล่อง 2 กล่อง 2 กล่อง 2 กล่อง 2 กล่อง 2 กล่อง 2 กล่อง 2 กล่อง 2 กล่อง 2 กล่อง รับฟรีทันที อีก 3 กล่อง ในเดือนที่ 11

การสั่งซื้อแบบออโต้ชิพ (AutoShip)

ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบออโต้ชิพ ต้องทำรายการให้สำเร็จถึงขั้นตอนแสดงรายการใบสั่งซื้อ จะไม่สามารถสั่งซื้อร่วมกับรายการสินค้าแบบอื่นๆ ในการซื้อสินค้าผ่าน เอมสตาร์ ช้อปปิ้งออนไลน์