ราคาพิเศษ 5,000 บาท

คะแนน 1,000 พีวี

ออโต้เดลิเวอรี่ ชุดดูแลสุขภาพยอดนิยม เซท A สินค้า 6 รายการ ได้แก่ น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว 1 ขวด, น้ำมันปลา 1 ขวด, แคลฟิลล์ 1 ขวด, สเลนต้า บีลีน (25 ซอง) 1 กล่อง, อ๊อปไนซ์ พลัส 1 ขวด และ มัลติโปร (30 ซอง) 1 กล่อง
ราคาพิเศษ 2,000 บาท

คะแนน 400 พีวี

ออโต้เดลิเวอรี่ ชุดดูแลสุขภาพยอดนิยม เซท B สินค้า 4 รายการ ได้แก่ น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว 1 ขวด, น้ำมันปลา 1 ขวด, แคลฟิลล์ 1 ขวด, สเลนต้า บีลีน (25 ซอง) 1 กล่อง
ราคาพิเศษ 2,000 บาท

คะแนน 380 พีวี

ออโต้เดลิเวอรี่ ชุดดูแลสุขภาพยอดนิยม เซท C สินค้า 2 รายการ ได้แก่ พีพี ไฟเบอร์ 1 กล่อง และ สเลนต้า บีลีน (25 ซอง) 1 กล่อง
ราคาพิเศษ 2,100 บาท

คะแนน 400 พีวี

ออโต้เดลิเวอรี่ ชุดดูแลสุขภาพยอดนิยม เซท D สินค้า 2 รายการ ได้แก่ มัลติ โปร (30 ซอง) 1 กล่อง และ สเลนต้า บีลีน (25 ซอง) 1 กล่อง
ราคาพิเศษ 2,000 บาท

คะแนน 400 พีวี

ออโต้เดลิเวอรี่ ชุดดูแลสุขภาพยอดนิยม เซท E สินค้า 2 รายการ ได้แก่ เดอร์มารีน 1 กล่อง และ น้ำมันปลา 1 ขวด