ราคาพิเศษ 5,000 บาท
ออโต้เดลิเวอรี่ ชุดดูแลสุขภาพยอดนิยม เซ็ท A สินค้า 6 รายการ ได้แก่ น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว 1 ขวด, น้ำมันปลา 1 ขวด, แคลฟิลล์ 1 ขวด, สเลนต้า บีลีน (25 ซอง) 1 กล่อง, อ๊อปไนซ์ พลัส 1 ขวด และ มัลติโปร (30 ซอง) 1 กล่อง
ราคาพิเศษ 2,000 บาท
ออโต้เดลิเวอรี่ ชุดดูแลสุขภาพยอดนิยม เซ็ท B สินค้า 4 รายการ ได้แก่ น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว 1 ขวด, น้ำมันปลา 1 ขวด, แคลฟิลล์ 1 ขวด, สเลนต้า บีลีน (25 ซอง) 1 กล่อง